Veřejná zakázka: Dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1032
Systémové číslo VZ: P18V00000010
Evidenční číslo zadavatele: 4/90921/VZ/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.02.2018
Nabídku podat do: 03.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka AV techniky pro Fakultu umění Ostravské univerzity.

Výčet požadované AV techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV s názvem Tvůrčí centrum Fakulty umění, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 378 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

b) v listinné podobě na adrese sídla zadavatele: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava.

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy