Veřejná zakázka: Dodávka magnetické rezonance

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1049
Systémové číslo VZ: P18V00000027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.04.2018
Nabídku podat do: 29.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka magnetické rezonance
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka magnetické rezonance pro potřeby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 334 279 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

b) v listinné podobě na adrese sídla zadavatele: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava.

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky