Veřejná zakázka: Dodávka kostního denzitometru (DXA)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1053
Systémové číslo VZ: P18V00000031
Evidenční číslo zadavatele: 24/90921/VZ/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 29.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka kostního denzitometru (DXA)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kostního denzitometru (DXA) pro potřeby výzkumné Laboratoře funkční antropologie Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Kostní denzitometr (DXA) bude využíván k získání parametrů referenční metodou duální rentgenové absorpciometrie pro účely výzkumného programu č. 4 projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.
Podrobná specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky