Veřejná zakázka: Nákup WiFi AP a příslušenství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 1078
Systémové číslo VZ: P18V00000056
Evidenční číslo zadavatele: 34/90921/VZ/2018
Datum zahájení: 11.05.2018
Nabídku podat do: 25.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup WiFi AP a příslušenství
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 85 ks WiFi AP a příslušenství, tj. 8 ks POE+ switch 24-portový, 2 + 5 ks UPS on-line s dvojitou konverzí (+ 7 ks UPS network management card) v rámci projektu OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na OU“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534.

Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 623 967 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky podávat:
a) v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

b) v listinné podobě na adrese sídla zadavatele: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava.

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy