Veřejná zakázka: Nákup propagačních materiálů – OP VVV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1166
Systémové číslo: P18V00000144
Evidenční číslo zadavatele: 64/90921/VZ/2018
Datum zahájení: 10.08.2018
Nabídku podat do: 23.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup propagačních materiálů – OP VVV
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka propagačních materiálů pro potřeby projektů OP VVV s názvem:
1) Podpora rozvoje digitální gramotnosti, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
2) Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971
3) Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778

Specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 80 850 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

b) v listinné podobě na adrese sídla zadavatele: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava.

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy