Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka interiérů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1168
Systémové číslo VZ: P18V00000146
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.10.2018
Nabídku podat do: 21.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - Dodávka interiérů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a informačního systému. Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 890 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky