Veřejná zakázka: Nákup klávesových hudebních nástrojů II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1200
Systémové číslo VZ: P18V00000178
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.10.2018
Nabídku podat do: 19.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup klávesových hudebních nástrojů II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvaceti dvou kusů profesionálních klávesových hudebních nástrojů pro potřeby Fakulty umění Ostravské univerzity určených k přípravě, nácviku a provedení uměleckých děl studenty a pedagogy školy nebo tuzemských či zahraničních hostů.

Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem:

Část 1 - Klavíry - křídla, délka 208 – 215 cm
Část 2 - Klavíry - křídla, délka 185 – 195 cm
Část 3 - Klavíry - křídla, délka 168 – 175 cm
Část 4 - Pianina
Část 5 - Klavíry – křídla, délka 153 – 161 cm

Podrobná specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.

Dodavatel může podat nabídku na jednu část, více částí nebo všechny části veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem podle výhodnosti nabídek, dodavatel musí riziko, že nebude vybrán na všechny jím nabízené části, započítat do své nabídky.

Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem „Tvůrčí centrum Fakulty umění“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 884 296 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy