Veřejná zakázka: Přístrojové vybavení laboratoří LF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1233
Systémové číslo VZ: P18V00000211
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.02.2019
Nabídku podat do: 26.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístrojové vybavení laboratoří LF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení laboratoří Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) „Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636 a „DMS Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440.

Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektů OP VVV „Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636 a „DMS Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 062 744 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy