Veřejná zakázka: Nákup cartridgí a tonerů - OP VVV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1321
Systémové číslo: P19V00000068
Evidenční číslo zadavatele: 29/90921/VZ/2019
Datum zahájení: 06.06.2019
Nabídku podat do: 19.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup cartridgí a tonerů - OP VVV
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cartridgí a tonerů v rámci projektů OP VVV „JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM“, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436 a
„Univerzita PRO Region“, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010185.
Součástí dodávky je doprava na místo plnění.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje dodávky originálních cartridgí a tonerů od přímých výrobců zařízení (tiskáren), anebo dodávky alternativních cartridgí a tonerů, nikoliv však repasovaných.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 33 780 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky