Veřejná zakázka: Poskytování služeb vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1322
Systémové číslo: P19V00000069
Evidenční číslo zadavatele: 28/90921/VZ/2019
Datum zahájení: 13.08.2019
Nabídku podat do: 27.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb vzdáleného monitoringu fyziologických funkcí pro PřF specifikované v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452.

Předmětem veřejné zakázky je:
• služba měření/monitoringu krevního tlaku a tělesné teploty hematoonkologických pacientů s aktivní léčbou Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava jako partnera (dále také jen „FNO“) v jejich domácím prostředí, prostřednictvím zařízení na měření fyziologických funkcí a přenos těchto klinických dat prostřednictvím klientského terminálu (mobilní telefon s vlastní aplikací pro telemedicínu, či mini PC),
• zobrazení dat na portálu dodavatele dle požadavků uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace,
• 24/7 technický dohled nad systémem a automatické, či semi – automatické řešení alarmů naměřených hodnot, či nedodržení měření ze strany monitorovaného pacienta,
• 8/5 hlasová a komunikační podpora telemedicínského řešení,
• zajištění kompatibility, konfigurace a nastavení přístrojů a zařízení pro přenos dat dle požadavků zadavatele po celou dobu projektu, resp. po celou dobu účinnosti smlouvy.
• tvorba statistik a reportů o jednotlivých pacientech, či skupinách pacientů
• odesílání výsledků naměřených dat (fyziologické funkce pacientů) 1x měsíčně v grafických a číselných reportech
• kontrola dodržování plánu měření s odbornou asistencí, kterou budou zajišťovat min. 2 osoby s min. vysokoškolským vzděláním bakalářského stupně v oborech biomedicína, ošetřovatelství (alternativa k VŠ vzdělání: vyšší odborné vzdělání či specializovaná praxe), všeobecné či odborné lékařství

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 916 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky