Veřejná zakázka: Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1329
Systémové číslo: P19V00000076
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.06.2019
Nabídku podat do: 18.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup simulátorů, modelů a trenažérů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534.

Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 081 706 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy