Veřejná zakázka: Část 3 - Vybavení učeben

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1352
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup nábytku pro OU

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 - Vybavení učeben

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka
nábytku v rámci projektu OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na OU“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534, a to: vybavení učeben pro PdF.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují, montáž, umístění nábytku. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek budou zakalkulovány v kupní ceně.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace je uveden v
Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 647 355 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky