Veřejná zakázka: Laboratoř inteligentních systémů pro KIP PřF - Řídicí systém pro podporu domácí a průmyslové automatizace včetně příslušenství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1367
Systémové číslo: P19V00000114
Evidenční číslo zadavatele: 42/90921/VZ/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.07.2019
Nabídku podat do: 28.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Laboratoř inteligentních systémů pro KIP PřF - Řídicí systém pro podporu domácí a průmyslové automatizace včetně příslušenství
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka řídicího systému pro podporu domácí a průmyslové automatizace včetně příslušenství v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463.

Jedná se o komplexní řídicí systém včetně klimatizace, rekuperace energie, vzduchotechniky a dalších zařízení pro účely simulace a modelování reálných vlastností domácích a průmyslových automatizací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, dodávka všech požadovaných dílů, včetně montážního materiálu, montáž, instalace, programování, osazení, zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, instalace přístrojů, zprovoznění, zaškolení obsluhy, servis zařízení, dodání návodů k výslednému systému v českém jazyce.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 239 670 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky