Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení pro PdF

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1370
Systémové číslo: P19V00000117
Evidenční číslo zadavatele: 43/90921/VZ/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 06.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení pro PdF
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení v rámci projektů OP VVV s názvy:
1. „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778,
2. „Podpora rozvíjení informatického myšlení“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322,
3. „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.

Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 251 909 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky