Veřejná zakázka: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1396
Systémové číslo: P19V00000143
Evidenční číslo zadavatele: 54/90921/VZ/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.09.2019
Nabídku podat do: 05.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava III
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka imerzního olejového objektivu se zvětšením 63x, který je základní součástí fluorescenčního mikroskopu Leica DMi8 pro studium velmi malých buněčných struktur v trvalých preparátech, v rámci projektu OP VVV „Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídky.

Součástí předmětu plnění je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu, předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele, popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele.

Zadávací podmínky obsahují požadavek na konkrétní výrobek z důvodu zajištění kompatibility požadovaného imerzního olejového objektivu s fluorescenčním mikroskopem Leica DMi8, již používaným zadavatelem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 146 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky