Veřejná zakázka: Nákup drobného vybavení pro Vivárium

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1417
Systémové číslo: P19V00000164
Datum zahájení: 04.11.2019
Nabídku podat do: 20.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup drobného vybavení pro Vivárium
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobného vybavení pro Vivárium Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18-069/0010060, a to dodávka nerezových regálů, laboratorních stolů, laboratorního kontejneru, laboratorní závěsné skříňky, laboratorní lavice, laboratorních židlí, laboratorních výlevek, závěsných věšáků na oděvy, čistících rohoží a antimikrobiálních rohoží dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění, kompletace a instalace/montáž nábytku a vybavení.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 108 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků