Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení pro CE IT4I - II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1436
Systémové číslo: P19V00000183
Evidenční číslo zadavatele: 4/90921/VZ/2020
Spisová značka: OU-106282/90-2019
Datum zahájení: 10.01.2020
Nabídku podat do: 24.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení pro CE IT4I - II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení specifikovaného v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektů OP VVV s názvem:
„Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmyslu regionu“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 67 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky