Veřejná zakázka: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava V

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1441
Systémové číslo: P20V00000005
Evidenční číslo zadavatele: 2/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-4961/90-2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007004
Datum zahájení: 24.02.2020
Nabídku podat do: 14.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava V
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele, a zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční doby.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 432 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky