Veřejná zakázka: Část 2 - Dodávka Cloudkey a příslušenství

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1449
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka IT techniky pro projekt Digi II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Dodávka Cloudkey a příslušenství

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení - síťových komponentů v rámci projektu OP VVV „Rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol v MSK“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284.


Předpokládaná hodnota

  • 40 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky