Veřejná zakázka: Dodávka plastinátů pro LF

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1454
Systémové číslo: P20V00000017
Evidenční číslo zadavatele: 14/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-18662/90-2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.04.2020
Nabídku podat do: 22.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka plastinátů pro LF
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodání třech kusů plastinátů pro LF v rámci projektu OP VVV Simulační centrum „Cvičná nemocnice“, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366, dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace plastinátů do místa uskladnění, poplatky, cla, základní zaškolení pověřených pracovníků zaměřené na údržbu, ošetření a nakládání s plastinovými preparáty vč. dodání návodů na nakládání, údržbu, manipulaci s dodanými plastináty v tištěné nebo elektronické podobě.

V souvislosti s plněním této veřejné zakázky bude vybraný dodavatel povinen spolupracovat s dodavatelem vestavěných skříní pro uskladnění plastinátů. Na žádost zadavatele poskytne dodavatel informace o minimálním vnitřním rozměru skříně/skříní a vhodné dispozici vnitřního rozmístění pro možnost zajištění dodání skříně/skříní, určených pro uskladnění plastinátů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 035 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků