Veřejná zakázka: Dodávka spotřebního materiálu - pro 3D tiskárnu II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1479
Systémové číslo: P20V00000042
Evidenční číslo zadavatele: 30/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-34571/90-2020
Datum zahájení: 16.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka spotřebního materiálu - pro 3D tiskárnu II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro 3D tiskárnu – filament pro 3D tiskárnu FlashForge Creator 3D printer specifikovaná v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.
Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektů OP VVV „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344.
Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují, dodání zboží v originálních a neporušených obalech. Zboží musí být vhodné pro 3D tisk na FlashForge Creator 3D printer.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uvedeny v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 41 322 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky