Veřejná zakázka: Část 1 - Dodávka FACS cell sorter včetně software pro analýzu průtokového cytometru

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1484
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka laboratorních přístrojů

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Dodávka FACS cell sorter včetně software pro analýzu průtokového cytometru

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení - FACS cell sorter včetně software pro analýzu dat průtokového cytometru v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868.


Předpokládaná hodnota

  • 5 440 248 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy