Veřejná zakázka: Část 5 - Dodávka centrifugy s výkyvným rotorem a adaptéry pro zkumavky

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1488
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka laboratorních přístrojů

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5 - Dodávka centrifugy s výkyvným rotorem a adaptéry pro zkumavky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního přístroje v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868.


Předpokládaná hodnota

  • 77 042 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy