Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení pro LF I./2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1495
Systémové číslo: P20V00000058
Evidenční číslo zadavatele: 35/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-40066/90-2020
Datum zahájení: 30.06.2020
Nabídku podat do: 14.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení pro LF I./2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení specifikovaného v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou částečně z prostředků projektů OP VVV s názvem:
1. „Simulace – Inovace – Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013365,
2. „Molekulární buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868,
a částečně z finančních prostředků Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 215 207 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky