Veřejná zakázka: Kity I.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1503
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup laboratorních kitů pro PřF

Název a popis předmětu

  • Název: Kity I.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních kitů pro PřF v rámci projektu OP VVV „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000759.
Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Minimální doba expirace nabízeného zboží musí být 12 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli. Údaj o datu expirace musí být uveden na obalu zboží, dodacím listu nebo na protokolu o předání zboží.


Předpokládaná hodnota

  • 220 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky