Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení pro LF II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1518
Systémové číslo: P20V00000081
Evidenční číslo zadavatele: 47/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-64722/90-2020
Datum zahájení: 27.08.2020
Nabídku podat do: 14.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení pro LF II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro LF specifikovaného v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou částečně z prostředků projektu OP VVV s názvem:
„Simulace – Inovace – Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013365,
a částečně z finančních prostředků Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 401 736 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky