Veřejná zakázka: Dodávka torza sanitního vozu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1542
Systémové číslo: P20V00000105
Evidenční číslo zadavatele: 65/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-82295/90-2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-040223
Datum zahájení: 10.11.2020
Nabídku podat do: 15.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka torza sanitního vozu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cvičné sanitky – torza reálné sanitky (bez motoru a kabiny řidiče) pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, s reálnou zástavbou a výbavou totožnou se standardní (běžně používanou) výbavou rychlé záchranné služby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Součástí předmětu veřejné zakázky je doprava torza sanitního vozu na místo plnění vč. vykládky, manipulace, kompletní montáže a ustavení na místo určené zadavatelem, uvedení zařízení a všech jeho součástí do plnohodnotného provozu, dodávka technické dokumentace všech součástí zařízení v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě, dodávka příruček a návodů v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě, zaškolení obsluhy, min. 2 pověřených pracovníků v předpokládaném rozsahu min. 4 hodiny, záruční doba 24 měsíců.

Příloha č. 1 této zadávací dokumentace také zahrnuje grafické podklady stavby/prostoru pro reálnou představu prostoru, kde bude torzo sanitního vozu umístěno vč. vnějších otvorů stavby a návrhu vnitřního rozmístění vybavení torza sanitního vozu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 942 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky