Veřejná zakázka: Nákup ICT vybavení pro LF III.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1547
Systémové číslo: P20V00000110
Evidenční číslo zadavatele: 69/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-84096/90-2020
Datum zahájení: 13.11.2020
Nabídku podat do: 26.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup ICT vybavení pro LF III.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení specifikovaného v technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou částečně z prostředků projektu OP VVV s názvem:
• „Simulace – Inovace – Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013365,
• „Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“, reg. Č. CZ.02.1.01/0.0./0.0/17_049/0008440,
částečně z prostředků Operačního programu Podnikání a investice pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) s názvem:
• „Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020184
a částečně z finančních prostředků Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 374 298 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky