Veřejná zakázka: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava VI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1561
Systémové číslo: P20V00000124
Evidenční číslo zadavatele: 77/90162/VZ/2020
Spisová značka: OU-88365/90-2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-002169
Datum zahájení: 18.01.2021
Nabídku podat do: 23.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava VI
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro in vivo imaging, které bude využíváno jako nástroj pro zobrazování laboratorních zvířat pomocí optických metod - fluorescence, bioluminiscence a X-ray. Jsou plánovány kardiovaskulární i onkologické aplikace s využitím fluorescenčních a bioluminiscenčních sond a implantace značených buněk. Požadujeme systém schopný detekovat velmi nízké úrovně signálů v orgánech a tkáních laboratorních myší, v rámci projektu OP VVV „Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídky.

Součástí předmětu plnění je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu, předvedení přístroje a ověření parametrů u zadavatele, popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele, a zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby a případných preventivních prohlídek, kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy