Veřejná zakázka: Dodávka simulátorů pro urgentní medicínu LF OU 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1575
Systémové číslo: P21V00000012
Evidenční číslo zadavatele: 3/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-3044/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-004028
Datum zahájení: 28.01.2021
Nabídku podat do: 10.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka simulátorů pro urgentní medicínu LF OU 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátorů pro urgentní medicínu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky bude dodán ve standardní jakosti a balení, které odpovídá platným předpisům a normám, s veškerými povoleními nutnými pro prodej a provoz, se všemi průvodními doklady a v souladu se zákony a směrnicemi ČR a EU.

Součástí předmětu veřejné zakázky je doprava na místo plnění, uvedení zařízení do provozu vč. případné kalibrace a dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce, zaškolení pověřeného pracovníka, uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě (tištěná i elektronická podoba v českém jazyce), záruční listy, zabezpečení záručního servisu, preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce, opravy poruch a závad, tzn. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti jejich technických parametrů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 598 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy