Veřejná zakázka: Průtokový cytometr umožňující sortování buněk vč. softwaru pro analýzu dat z průtokového cytometru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1594
Systémové číslo: P21V00000031
Evidenční číslo zadavatele: 10/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-7583/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-006947
Datum zahájení: 23.02.2021
Nabídku podat do: 31.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Průtokový cytometr umožňující sortování buněk vč. softwaru pro analýzu dat z průtokového cytometru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru umožňující sortování buněk vč. software pro analýzu dat z průtokového cytometru pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868.

Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, uvedení zařízení do provozu vč. případné kalibrace a dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce, zaškolení pověřeného pracovníka, uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě v českém jazyce (tištěná i elektronická podoba), technická dokumentace, záruční listy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 440 248 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy