Veřejná zakázka: Automatický geoelektrický systém a kabelové příslušenství

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1600
Systémové číslo: P21V00000037
Evidenční číslo zadavatele: 14/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-12249/90-2021
Datum zahájení: 17.03.2021
Nabídku podat do: 31.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Automatický geoelektrický systém a kabelové příslušenství
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického geoelektrického systému využívajícího elektrické odporové tomografie pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu
• „Moderní technologie v environmentální geografii – klíč k úzké spolupráci s praxí“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002464.

Systém se skládá z řídící jednotky (zařízení pro měření rezistivity) a multi-elektrodových kabelů, jejichž kombinací lze realizovat průzkum podloží v řádu desítek až několika prvních set metru.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 454 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky