Veřejná zakázka: Nákup laboratorního plastu pro PřF II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1605
Systémové číslo: P21V00000042
Evidenční číslo zadavatele: 18/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-15409/90-2021
Datum zahájení: 11.03.2021
Nabídku podat do: 23.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup laboratorního plastu pro PřF II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního plastu pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV „Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000759.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

Minimální doba expirace nabízeného zboží musí být 24 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli. Údaj o datu expirace musí být uveden na obalu zboží, dodacím listu nebo na protokolu o předání zboží.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 802 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy