Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnických lůžek, lehátek a křesel pro LF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1616
Systémové číslo: P21V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 22/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-23451/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-017914
Datum zahájení: 18.05.2021
Nabídku podat do: 27.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka zdravotnických lůžek, lehátek a křesel pro LF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických lůžek, lehátek a křesel pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci OP VVV“ s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předmět plnění veřejné zakázky budé nový, plně funkční a kvalitativně i kvantitativně odpovídající technické specifikaci, bude dodán ve standardní jakosti a balení, které odpovídá platným předpisům a normám, s veškerými povoleními nutnými pro prodej a provoz, se všemi průvodními doklady a v souladu se zákony a směrnicemi ČR a EU.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, uvedení zařízení do provozu vč. případné kalibrace a dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce, zaškolení pověřeného pracovníka, uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě v českém jazyce (tištěná i elektronická podoba), technická dokumentace, záruční listy, prohlášení o shodě (u výrobků spadajících do regulované sféry), zabezpečení záručního servisu, preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce, opravy poruch a závad, tzn. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti jejich technických parametrů. Požadované doklady musí být předloženy v českém jazyce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 476 459 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy