Veřejná zakázka: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU – výrobky z plastu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1620
Systémové číslo: P21V00000057
Evidenční číslo zadavatele: 29/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-25259/90-2021
Datum zahájení: 06.05.2021
Nabídku podat do: 19.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU – výrobky z plastu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity – výrobků z plastu v rámci projektů OP VVV:
- Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868,
- Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440,
- Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441.

Součástí dodávky je doprava a vynáška spotřebního materiálu na místo plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a dle potřeby základní proškolení personálu.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Minimální záruční doba nabízeného spotřebního materiálu musí být 12 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 616 100 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy