Veřejná zakázka: Část 2: Perimetr

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1663
Jedná se o část veřejné zakázky: Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU II.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Perimetr

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání perimetru pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013366.


Předpokládaná hodnota

  • 305 785 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky