Veřejná zakázka: Služby zajištění kohorty a socioekonomického dotazníku pro výzkumný program č. 1 projektu HAIE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1669
Systémové číslo: P21V00000106
Evidenční číslo zadavatele: 39/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-35770/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-021227
Datum zahájení: 11.06.2021
Nabídku podat do: 16.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby zajištění kohorty a socioekonomického dotazníku pro výzkumný program č. 1 projektu HAIE
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění těchto služeb:

1) rámcová dohoda na zajištění osobních dotazníkových dat a informovaného souhlasu účastníků kohortové studie středního věku (max. 4 000 účastníků),
2) činnosti související se sběrem, správou a předáním získaných dat.

Tyto služby souvisí se zajištěním dat pro zařazení do výzkumu vlivu nepříznivých účinků environmentálních faktorů (znečištění ovzduší), životního stylu a socioekonomických faktorů na zdraví osob žijících v průmyslově zatížené oblasti České republiky. Tento výzkum je prováděn v Centru epidemiologického výzkumu na Lékařské fakultě Ostravské Univerzity v letech 2018 až 2022 v rámci výzkumného programu 1 projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy