Veřejná zakázka: Dialyzační technika, technika pro operační sály a invazivní výkony pro LF

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1673
Systémové číslo: P21V00000110
Evidenční číslo zadavatele: 40/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-37379/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-022344
Datum zahájení: 21.06.2021
Nabídku podat do: 27.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dialyzační technika, technika pro operační sály a invazivní výkony pro LF
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dialyzační techniky a techniky pro operační sály a invazivní výkony pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci OP VVV“ s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, uvedení zařízení do provozu vč. případné kalibrace a dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce, zaškolení pověřeného pracovníka, uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě v českém jazyce (tištěná i elektronická podoba), technická dokumentace, záruční listy, prohlášení o shodě, zabezpečení záručního servisu, preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce, opravy poruch a závad, tzn. uvedení modelů do stavu plné využitelnosti jejich technických parametrů. Požadované doklady musí být předloženy v českém jazyce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 439 167 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy