Veřejná zakázka: Část 1: Ergometr

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1710
Jedná se o část veřejné zakázky: Přístrojové vybavení fyzioterapie LF OU III.

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: Ergometr

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Ergometru pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.


Předpokládaná hodnota

  • 157 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy