Veřejná zakázka: Dodávka jasových a detekčních kamer pro CE IT4I / 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1725
Systémové číslo: P21V00000162
Evidenční číslo zadavatele: 50/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-57768/90-2021
Datum zahájení: 19.07.2021
Nabídku podat do: 03.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka jasových a detekčních kamer pro CE IT4I / 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kamer pro Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování v rámci projektu OP VVV s názvem „Centrum pro výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmyslu regionu.“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují, manuály dodávaných kamer v anglickém jazyce, prohlášení o shodě, záruční listy a dále poskytování služeb záručního servisu po dobu trvání záruky.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 642 835 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy