Veřejná zakázka: Dodávka kamerového systému pro LF OU 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1732
Systémové číslo: P21V00000169
Evidenční číslo zadavatele: 59/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-69337/90-2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-029737
Datum zahájení: 12.08.2021
Nabídku podat do: 15.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka kamerového systému pro LF OU 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kamerového systému - kamerového serveru vč. LCD monitoru, dohledového pracoviště vč. LCD monitoru a kamer vč. příslušenství pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava zboží na místo plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují a montáž kamer.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 210 330 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky