Veřejná zakázka: Certification of the internal quality assessment system of Ostrava University

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1752
Systémové číslo: P21V00000189
Datum zahájení: 20.10.2021
Nabídku podat do: 05.11.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Certification of the internal quality assessment system of Ostrava University
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
The subject of the small-scale contract is conclusion of an agreement on certification of the internal quality assessment system of Ostrava University pursuant to these tender conditions and business conditions. Ostrava University is divided from the organizational viewpoint into parts consisting of colleges, university institute and Whole University Department with approximately 1,400 employees and approximately 8,300 students.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na certifikaci systému vnitřního hodnocení kvality Ostravské univerzity, a to podle zadávacích podmínek a obchodních podmínek. Ostravská univerzita se z organizačního hlediska dělí na součásti, jimiž jsou fakulty, vysokoškolský ústav, a dále Celouniverzitní pracoviště s počtem zaměstnanců přibližně 1400, počet studentů cca 8300.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bids shall be submitted either in the electronic form through the contracting authority’s electronic tool stated in these tender conditions or in writing in a sealed envelope delivered contracting authority at the address Ostrava University, Dvořákova 7, Ostrava, postal code 701 03. The envelope must contain the name of public contract “Certification of the internal quality assessment system of Ostrava University” and the word “do not open”.

Nabídky se podávají v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách nebo písemně v uzavřené obálce na adresu zadavatele Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. Obálka musí obsahovat název veřejné zakázky a nápis „Neotevírát“.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky