Veřejná zakázka: Nákup IT techniky pro PřF OU II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1754
Systémové číslo: P21V00000191
Evidenční číslo zadavatele: 74/90162/VZ/2021
Spisová značka: OU-92814/90-2021
Datum zahájení: 05.11.2021
Nabídku podat do: 16.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup IT techniky pro PřF OU II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT techniky specifikované v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektů OP VVV s názvy:
- "Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů", reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759,
- „Interní grantová soutěž pro studenty doktorského studia na Ostravské univerzitě“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016939.

Součástí dodávky je doprava na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 72 314 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy