Veřejná zakázka: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava VII

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1799
Systémové číslo: P22V00000031
Evidenční číslo zadavatele: 8/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-3954/90-2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005806
Datum zahájení: 07.02.2022
Nabídku podat do: 15.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava VII
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spektrálního průtokového cytometru pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440 dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Spektrální průtokový cytometr je přístroj, který je schopný analýzy detailního profilu emisního spektra emitovaného každou analyzovanou částicí a tedy umožňuje spolehlivou separaci signálů emitovaných fluorochromy s blízkými vlnovými délkami emitovaného záření.

Součástí předmětu plnění je doprava přístroje na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením, zaškolení personálu a předvedení přístroje u zadavatele, popř. na jiném pracovišti na vyžádání zadavatele, zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby a případných preventivních prohlídek a kontrola funkčnosti systému s osvědčením jednou ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola jeden měsíc před uplynutím záruční doby).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky