Veřejná zakázka: Dodávka laboratorních přístrojů pro LF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1872
Systémové číslo: P22V00000105
Evidenční číslo zadavatele: 27/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-26847/90-2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-013499
Datum zahájení: 11.04.2022
Nabídku podat do: 16.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka laboratorních přístrojů pro LF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávané zboží bude nové, plně funkční a kvalitativně i kvantitativně odpovídající technické specifikaci, bude dodáno ve standardní jakosti a balení, které odpovídá platným předpisům a normám, s veškerými povoleními nutnými pro prodej a provoz, se všemi průvodními doklady a v souladu se zákony a směrnicemi ČR a EU.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava a vynáška zboží na místo plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují (doklady musí být předloženy v českém jazyce) a dle potřeby základní proškolení personálu.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Minimální záruční doba nabízeného zboží musí být 24 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 161 550 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy