Veřejná zakázka: Nákup síťových zařízení 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1906
Systémové číslo: P22V00000139
Evidenční číslo zadavatele: 35/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-54825/90-2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-021912
Datum zahájení: 06.06.2022
Nabídku podat do: 15.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup síťových zařízení 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup switchů a Wi-Fi AP.
Popis požadované dodávky, množství a specifikace jsou stanoveny v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávaný předmět plnění nesmí být nevyhovující z hlediska informační bezpečnosti, přičemž za nevyhovující je považováno jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Varování NÚKIB č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110 ze dne 17. prosince 2018 v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a které dle analýzy rizik představují vysoké nebo kritické riziko.
Výše uvedenou analýzu rizik zadavatel zpracoval jako podklad pro zpracování zadávací dokumentace a uvádí, že vyhodnotil 10 hrozeb technologií Huawei jako kritické riziko pro provoz podpůrných aktiv v rámci identifikovaných významných informačních systémů.
Dodávané zboží bude nové, plně funkční a kvalitativně i kvantitativně odpovídající technické specifikaci, bude dodáno ve standardní jakosti a balení, které odpovídá platným předpisům a normám, s veškerými povoleními nutnými pro prodej a provoz, se všemi průvodními doklady a v souladu se zákony a směrnicemi ČR a EU.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava zařízení na místo plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují a veškeré další požadavky, které jsou součástí specifikace každé části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění pro Část 2 veřejné zakázky je také montáž dodaného zboží.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 841 434 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy