Veřejná zakázka: Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU IV.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1919
Systémové číslo: P22V00000152
Evidenční číslo zadavatele: 40/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-58967/90-2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-024354
Datum zahájení: 23.06.2022
Nabídku podat do: 20.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka speciálních chemikálií pro LF OU IV.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních chemikálií pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektů OP VVV s názvy:
- Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798,
- Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava a vynáška zboží na místo plnění a předání dokladů, které se ke zboží vztahují a dle potřeby základní proškolení personálu zadavatele.

Doba exspirace nabízeného zboží musí být minimálně 6 měsíců ode dne jeho dodání zadavateli.

Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 636 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy