Veřejná zakázka: Nákup a instalace části telefonní sítě Ostravské univerzity pro budovy L+M

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1972
Systémové číslo: P22V00000205
Evidenční číslo zadavatele: 49/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-104822/90-2022
Datum zahájení: 14.09.2022
Nabídku podat do: 27.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup a instalace části telefonní sítě Ostravské univerzity pro budovy L+M
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup a instalace části telefonní sítě Ostravské univerzity, tedy:
- nákup vedlejší telefonní ústředny pro budovu L+M Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Ostrava,
- využití jednotného komunikačního protokolu pro plné E1 digitální příčkování dodané vedlejší ústředny, jehož vlastnosti jsou shodné s již využívaným komunikačním protokolem CORNET-NQ, prostřednictvím kterého jsou zapříčkovány všechny současné univerzitní telefonní ústředny do celouniverzitní telefonní sítě přes centrální bod – telefonní ústřednu CIT OS4000 v10 na ulici Bráfova 5, Ostrava.

Součástí předmětu plnění je doprava, instalace, sestavení a konfigurace ústředny, přepojení poboček, import cfg dat, definice odpovědných osob, akceptační testy, odzkoušení provozu v Centru informačních technologií (dále jen „CIT“), předání veškeré dokumentace vztahující se k zařízení, která je potřebná pro nakládání s přístrojem a pro jeho provoz, nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN (návod k použití v českém nebo anglickém jazyce, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, prohlášení o shodě, o době záruky, o plné kompatibilitě se stávající telefonní sítí apod.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky