Veřejná zakázka: Dodávka klavíru pro výuku na Katedře hudební výchovy PdF OU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1982
Systémové číslo: P22V00000215
Evidenční číslo zadavatele: 53/90162/VZ/2022
Spisová značka: OU-108668/90-2022
Datum zahájení: 20.09.2022
Nabídku podat do: 04.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka klavíru pro výuku na Katedře hudební výchovy PdF OU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu klavíru akustického – křídlo pro výuku na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, která tvoří součást této zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění je také doprava a vynáška zboží na místo plnění, instalace zboží v prostoru, seřízení, dostupnost autorizovaného a pozáručního servisu, ladění, předání dokladů potřebných k užívání či provozu zboží, jsou-li nezbytné pro používání zboží, příp. dalších dokladů, které se ke zboží vztahují, včetně atestů, certifikátů prohlášení o shodě a veškeré další požadavky uvedené v Příloze č. 1. Požadované doklady musí být předloženy v českém jazyce.

Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Specifikaci předmětu plnění. Skutečné parametry nabízeného zboží musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané. V případě, že bude tato specifikace předložena v anglickém jazyce, bude současně doplněna překladem do českého jazyka minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Ostravská univerzita
 • IČO: 61988987
 • Poštovní adresa:
  Dvořákova 138/7
  70200 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60056439

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky