Veřejná zakázka: Část 2: Nástroj pro analýzu datových toků v síti

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2010
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávka prvků pro posílení bezpečnosti síťové infrastruktury na OU

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: Nástroj pro analýzu datových toků v síti

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástroje pro analýzu datových toků v síti pro posílení bezpečnosti síťové infrastruktury na Ostravské univerzitě dle Technické specifikace předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Část 2 veřejné zakázky bude financována z prostředků projektu Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022 2024 s názvem „FlexibilitOU k rozvoji profesních dovedností“ s reg. č. NPO_OSU_MSMT 16610/2022.


Předpokládaná hodnota

  • 1 240 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ostrava-město

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky